Årsstämma

2018

Årsstämmoprotokoll

Verksamhetsberättelse

Budget

Revisionsberättelse

Motion 1

Motion 2

Svar på motioner

 

 

 

2017

Årsstämmoprotokoll

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2017-2018

2016

Årsstämmoprotokoll

Bilagor

2015

Årsstämmoprotokoll

Bilagor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsstämma