Årsstämma

Årsstämma

 Årsstämma 2020 är inställd tills vidare. Ny kallelse kommer

Kallelse årsmöte

Verksamhetsberättelse

Balansrapport

Resultaträkning


2019

Årsstämmoprotokoll

Revisionsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSPLAN

BUDGET


2018

Årsstämmoprotokoll

Verksamhetsberättelse

Budget

Revisionsberättelse

Motion 1

Motion 2

Svar på motioner


2017

Årsstämmoprotokoll

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2017-2018

2016

Årsstämmoprotokoll

Bilagor

2015

Årsstämmoprotokoll

Bilagor