Trädgårdstipp

Trädgårdstipp

2006 inrättade Nyköpings kommun en efterlängtad trädgårdstipp i Vrena. Platsen framgår av kartan nedan. Tippen är öppen under tiden 1 april fram till 30 november varje år. På platsen kommer trädgårds-avfallet från Vrena att samlas upp. När växtsäsongen är slut, kommer avfallet att transporteras bort och deponeras på Björshult. Om tippen blir full under sommaren, kan det bli aktuellt med extra hämtning.

Platsen har begränsad storlek. Alla som kör dit sitt trädgårdsavfall uppmanas därför att lägga avfallet så långt in på den iordningsställda ytan som möjligt, så att platsen används effektivt.

Tippen får bara användas för trädgårdsavfall!

Kommunen har avtalat med Vrena vägförening om den löpande tillsynen av trädgårdstippen. Hör gärna av Dig till styrelsen om Du har synpunkter på hur området sköts eller har andra förslag, som gäller tippen.